Tanatori de Badalona

Grup PFB Serveis Funeraris

Des de qualsevol lloc,
en qualsevol moment

  • Certificat de defunció degudament emplenat i signat
  • DNI de la persona difunta
  • Pòlissa i últim rebut del pagament efectuat, si la persona difunta era assegurada d’alguna companyia
  • Títol de propietat del nínxol on s’ha d’enterrar, en cas que el tingueu
  • Si la persona difunta ha de ser traslladada fora de Catalunya, seran necessaris dos exemplars del certificat mèdic de defunció
×